επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον — Kατάσταση και προοπτικές 2010: Συγκεφαλαιωτική έκθεση

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 19/10/2010 Δημοσίευση 02/02/2011
This is an old version, kept for reference only.

Go to latest version
Σημείωση: οι νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες!
Cover Image
EL
Downloading: PDF document icon SOER-2010-Synthesis-EL-new.pdf — PDF document, 18.01 MB (18887213 bytes)
Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 19/10/2010 Δημοσίευση 02/02/2011
This is an old version, kept for reference only.

Go to latest version
State of the environment report No 1/2010
EL

Download

Πληροφορίες παραγγελίας

Order a printed copy on the EU Publications website

: 978-92-9213-113-5
: TH-31-10-694-EL-C

Additional Files

Permalinks

Geographic coverage