next
previous
items
El Medio Ambiente en Europa: Estado y Perspectivas 2010 - Síntesis

The European environment - state and outlook 2010: synthesis

Read more

Europas miljö — tillstånd och utblick 2010: en syntes

Miljöpolitiken i Europeiska unionen och i grannländerna har åstadkommit väsentliga förbättringar av tillståndet i miljön. Men stora miljömässiga utmaningar kvarstår, utmaningar som kommer att få betydande konsekvenser för Europa om inget görs.

Read more

Europski okoli - Stanje i pregled 2010: Sinteza

BS - Poitika zaštite okoliša u Europskoj uniji i susjedstvu postigla je značajna poboljšanja u stanju okoliša. Međutim, i dalje ostaju veliki okolišni izazovi, koji će imati značajne posljedice za Europu, ako ostanu neriješeni.

Read more

Permalinks

Document Actions