следващ
предишен
елементи

Изменение на климата - послание 1

Смяна на език
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Публикуван 28-11-2010
Повишаване на температурата с 2° C или повече вероятно ще предизвика сериозни сътресения.

Permalinks

Geographic coverage

Тагове

категории:
категории: temperatures
Действия към документ