Uvod v okoljsko tehnologijo

Spremeni jezik
Stran poteklo Zadnja sprememba 01.09.2016
This content has been archived on 01.09.2016, reason: No more updates will be done
Evropa je vodilna država na svetu na področju ekološko učinkovitih tehnologij. Ekološke industrije EU, ki zaposlujejo več kot dva milijona delavcev, predstavljajo približno tretjino svetovnega trga in se na leto povečajo za približno 5 %. Vendar pa še naprej obstajajo bistvene ovire za izkoriščanje teh priložnosti, zlasti za okolje škodljive subvencije in pomanjkanje finančnih spodbud za ekološke inovacije. Prehod v dobo trajnostnega gospodarstva z ničnimi emisijami na vsej celini je odvisen od kombinacije ukrepov, ki vključujejo vse segmente družbe: od vlad do raziskovalcev, podjetij in posameznih državljanov.
Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100