Johdanto ympäristöteknologiaan

Vaihda kieli
Sivu vanhentunut Viimeksi muokattu 01.09.2016
This content has been archived on 01.09.2016, reason: No more updates will be done
Eurooppa on maailman edistyneimpiä alueita ekotehokkaan tekniikan käytössä. EU:n ekoteollisuudessa työskentelee yli kaksi miljoonaa ihmistä, ja ala vastaa noin kolmannesta maailman markkinoista ja kasvaa noin viisi prosenttia vuodessa. Alan mahdollisuuksien täysipainoiselle hyödyntämiselle on kuitenkin edelleen huomattavia esteitä, varsinkin ympäristön kannalta haitalliset tuet ja se, että ekoinnovointiin ei ole rahallisia kannustimia. Siirtyminen koko mantereella nollapäästöiseen kestävän talouden aikakauteen edellyttää monenlaisten toimien yhdistelmää kaikilta yhteiskunnan toimijoilta hallituksista tutkijoihin, yrityksiin ja yksittäisiin kansalaisiin.
Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100