Keď ste na výlete, nikdy po sebe nič nenechávajte, najmä žiadne odpadky.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Ak zbadáte niečo, čo tam nechali iní, správajte sa zodpovedne a zodvihnite to.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100