Когато сте на екскурзия, не оставяйте нищо след себе си, особено боклук.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Ако по пътя си видите нещо, което други са оставили след себе си, проявете чувство за отговорност и го вземете.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100