Когато сте на екскурзия, не оставяйте нищо след себе си, особено боклук.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Ако по пътя си видите нещо, което други са оставили след себе си, проявете чувство за отговорност и го вземете.
Действия към документ