Όταν κάνετε πεζοπορία, μην αφήνετε τίποτα πίσω σας, κυρίως σκουπίδια.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Εάν βρεθείτε μπροστά στα απορρίμματα άλλων, ενεργήστε με υπευθυνότητα και μαζέψτε τα.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100