Na ochladenie miestnosti používajte iné prostriedky ako klimatizáciu.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Použitie klimatizácie môže zvýšiť účty za elektrinu až o 33 %. Ventilátor spotrebuje len jednu desatinu energie klimatizačnej sústavy; tienidlá, žalúzie, rolety a nočný chlad nespotrebujú žiadnu energiu.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100