Προσπαθήστε να δροσιστείτε χωρίς να χρησιμοποιείτε κλιματισμό.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Η χρήση κλιματιστικών αυξάνει τον λογαριασμό του ηλεκτρικού κατά 33%. Ένας ανεμιστήρας χρειάζεται το ένα δέκατο της ενέργειας που καταναλώνει ένα κλιματιστικό. Τα σκίαστρα, τα αλεξήλια, τα πατζούρια και η δροσούλα της νύχτας δεν ξοδεύουν καθόλου ηλεκτρική ενέργεια.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100