Odpad sa dá použiť na osvetlenie,

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
výrobu elektriny, tepla, dokonca tvorbu pracovných miest. Nezabudnite recyklovať všetko, čo už nebudete potrebovať.
Akcie dokumentu