Τα απορρίμματά μας μπορούν να παράγουν φως,

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
ηλεκτρισμό, θερμότητα ακόμη και θέσεις εργασίας! Να θυμάστε ότι όσα αντικείμενα δεν χρειαζόμαστε πια τα ανακυκλώνουμε.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100