Z naszych odpadów może powstać światło,

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
energia elektryczna, energia cieplna a nawet nowe miejsca pracy! Sortuj do recyklingu wszystko, czego już nie potrzebujesz.
Akcje Dokumentu
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100