Investujte do nádoby na potraviny.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Ak potrebujete ďalší obal, keď si pripravujete desiatu, použite radšej fóliu a papier ako alobal. Znížením množstva materiálov, ktoré používame, sa znižuje množstvo odpadkov, ktoré vyhadzujeme, čo je dobré pre životné prostredie.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100