Купете си кутия за обяд.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Вместо алуминиево фолио, ако е нужно, използвайте прозрачно фолио и хартия, за да опаковате обяда си. Като намалите опаковките, ще намалите и боклука, който изхвърляте, а това е добра новина за околната среда!
Действия към документ