Αγοράστε βαλιτσάκι για το κολατσιό σας.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Όταν ετοιμάζετε το κολατσιό σας, αν χρειασθεί, χρησιμοποιείτε διάφανη μεμβράνη και χαρτί αντί για αλουμινόχαρτο. Μειώνοντας την ποσότητα των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιείτε μειώνετε την ποσότητα των απορριμμάτων σας και κάνετε καλό στο περιβάλλον!
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100