Ak chcete stráviť nezvyčajné prázdniny, pouvažujte o dobrovoľnej činnosti na ochranu prírody.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Mnohé cestovné kancelárie takéto pobyty ponúkajú. Získate tak príležitosť spolupracovať s nadšenými ľuďmi a urobiť niečo dobré na ochranu životného prostredia.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100