Ако искате ваканцията ви да е необикновена, защо не помогнете за опазването на природата?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Много туристически компании предлагат такива пътувания. Ще имате възможност да работите с всеотдайни хора и да дадете своя принос за опазването на околната среда.
Действия към документ