Ако искате ваканцията ви да е необикновена, защо не помогнете за опазването на природата?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Много туристически компании предлагат такива пътувания. Ще имате възможност да работите с всеотдайни хора и да дадете своя принос за опазването на околната среда.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100