Εάν σχεδιάζετε να κάνετε έναν νέο τύπο διακοπών, σκεφτείτε και την επιλογή του εθελοντισμού για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Πολλά ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν τέτοιου είδους πακέτα διακοπών. Θα έχετε τη δυνατότητα να συνεργαστείτε με ενθουσιώδεις ανθρώπους και να συμβάλλετε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100