Ak máte záhradu, vytvorte v nej jazierko, je to skvelý spôsob ako podporiť biodiverzitu.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Žaby, vodné chrobáky, vodné slimáky a niekedy aj vážky a šidlá budú jazierko využívať. Ale zapamätajte si, nedávajte tam karasa zlatého, ktorý požiera žubrienky.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100