Εάν έχετε κήπο, η δημιουργία μιας λιμνούλας είναι ένας υπέροχος τρόπος να συμβάλλετε σημαντικά στην αύξηση της βιοποικιλότητας.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Οι βάτραχοι, τα υδρόβια σκαθάρια και τα σαλιγκάρια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι λιβελούλες λατρεύουν τις λιμνούλες. Ωστόσο, θυμηθείτε: αποφύγετε τα χρυσόψαρα που τρέφονται με γυρίνους!
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100