Ако имате градина, добър начин да подпомогнете биологичното разнообразие е да направите езерце.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Жаби, водни бръмбари, езерни охлюви и понякога водни кончета ще използват езерцето. Запомнете обаче, че златните рибки ядат попови лъжички и ги избягвайте!
Действия към документ