Nepúšťajte práčku ani umývačku riadu, ak nie sú úplne plné.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
Spotreba energie bude rovnaká, či sú prázdne alebo plné, takže cyklus môžete optimálne využiť.
Akcie dokumentu