Не пускайте пералнята или съдомиялната, ако не са пълни догоре с пране или съдове.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Те използват еднакво количество електричество и вода, независимо дали са пълни или празни, така че е по-добре да ги използвате по най-оптималния начин.
Действия към документ