Μην βάζετε πλυντήριο αν δεν είναι εντελώς γεμάτο με ρούχα ή πιάτα.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Η κατανάλωση νερού και ενέργειας θα είναι η ίδια, είτε είναι γεμάτο είτε άδειο και, έτσι, μπορείτε να εκμεταλλεύεστε πλήρως κάθε κύκλο πλύσης.
Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100