Μην βάζετε πλυντήριο αν δεν είναι εντελώς γεμάτο με ρούχα ή πιάτα.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Η κατανάλωση νερού και ενέργειας θα είναι η ίδια, είτε είναι γεμάτο είτε άδειο και, έτσι, μπορείτε να εκμεταλλεύεστε πλήρως κάθε κύκλο πλύσης.
Ενέργειες Εγγράφων