Nezanedbávajte pravidelné kontroly auta.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
Pravidelne kontrolujte, koľko emisií vypúšťa vaše auto. Katalyzátory vyžadujú pravidelnú údržbu.
Akcie dokumentu