Nezanedbávajte pravidelné kontroly auta.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Pravidelne kontrolujte, koľko emisií vypúšťa vaše auto. Katalyzátory vyžadujú pravidelnú údržbu.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100