Nu omiteţi verificările periodice ale automobilului dumneavoastră.

Schimba limba
Eco-Tip expirat
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Inspectaţi-vă maşina cu regularitate pentru a verifica emisiile pe care le generează. Catalizatoarele necesită întreţinere periodică.
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100