Не пропускайте редовното техническо обслужване на вашия автомобил.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Проверявайте редовно вредните емисии, които изпуска автомобилът ви. Катализаторът се нуждае от редовна поддръжка.
Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100