ďalej
späť
body

Čo robíme

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 15. 03. 2023
Agentúra EEA poskytuje široký rozsah hodnotení, analyzuje stav a trendy v oblasti životného prostredia, ako aj hospodárske a sociálne tlaky v tejto oblasti. Agentúra EEA tiež vyvíja scenáre, hodnotí politiku a zabezpečuje kvalitu údajov. Okrem toho, agentúra EEA koordinuje činnosť Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Eionet).

K produktom agentúry EEA patria 5-ročné správy o stave životného prostredia, tematické a technické správy, prehľady informácií, správy a informačné služby na webe, multimediálne a interaktívne webové produkty v oblasti vzdelávania. K našim službám patria odborné poradenstvo tvorcom politík, konferencie a návštevy, informačné systémy, siete a komunikačné služby pre verejnosť.

Prevezmite dokument o stratégii agentúry EEA, dokument o komunikačnej stratégii agentúry EEA a ročný plán riadenia.

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu