următorul
anteriorul
articole

Atenuarea schimbărilor climatice

Potrivit unei note de informare a Agenției Europene de Mediu (AEM), publicată astăzi, centrele urbane din Europa oferă cetățenilor posibilitatea de a produce energie din surse regenerabile în calitate de prosumatori. Orașele pot juca un rol esențial în tranziția Europei către un viitor cu emisii scăzute de carbon. Facilitarea prosumului urban poate contribui la accelerarea acestui proces.

Conform celui mai recent raport intitulat „Trends and projections” (Tendințe și previziuni) publicat astăzi de Agenția Europeană de Mediu (AEM), emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de energie au crescut în 2021, în special ca urmare a redresării Europei după pandemie. Majoritatea statelor membre ale UE au atins cu succes obiectivele UE în materie de climă și energie pentru 2020, iar în prezent își îndreaptă atenția către neutralitatea climatică, abordând în același timp criza actuală privind aprovizionarea cu energie. Atingerea obiectivelor mai ambițioase în materie de climă și energie pentru 2030 va necesita eforturi anuale mai mult decât duble în ceea ce privește introducerea surselor regenerabile de energie, reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Răsfoiți catalogul

Acţiuni asupra documentului