următorul
anteriorul
articole

Activităţi ale AEM

Pagină Data ultimei modificări 2018-09-05
2 min read
This page was archived on 2018-09-05 with reason: No more updates will be done
Activitatea AEM cu privire la datele despre biodiversite, indicatori şi evaluări se concentrează asupra măsurilor de conservare (precum zonele protejate sau protecţia speciilor) şi asupra integrării aspectelor legate de biodiversitate în sectoare precum silvicultura, agricultura şi pescuitul. Activităţile principale includ şi procesul de „Integrare a Indicatorilor Europeni ai Biodiversităţii 2010" şi gestionarea Mecanismului Casei de Compensaţie a Comunităţii Europene pentru Biodiversitate (legătură). AEM este prevăzut a deveni centrul european desemnat de date pentru biodiversitate.

Priviţi în profunzime, în inima naturii, şi apoi veţi înţelege totul mai bine.

Albert Einstein

Date

AEM va deveni, în cursul următorilor ani, Centrul European de Date pentru Biodiversitate, care depozitează şi întreţine seturi de date ale AEM, făcând legătura cu seturi de date complementare deţinute de alţii, dezvoltând seturi de indicatori ai biodiversităţii şi asigurând accesul la date europene despre biodiversitate la scară mai largă.

Proiectul de „Integrare a Indicatorilor Europeni ai Biodiversităţii 2010” ( SEBI 2010) doreşte să sprijine monitorizarea progresului pentru realizarea obiectivului din 2010. SEBI 2010 integrează indicatori de la nivel naţional, regional şi global şi se asigură că fluxurile de date pentru realizarea indicatorilor sunt disponibile.

De asemenea, AEM actualizează cu regularitate indicatorii cheie ai biodiversităţii conform setului principal de indicatori ai acesteia.

Baza de date EUNIS asigură accesul public la specii, tipuri de habitate şi locuridin Europa.

Evaluări

Fluxurile de date de calitate fiind stabilite, se va pune un accent sporit pe elaborarea de evaluări integrate cu privire la modul de funcţionare a politicilor privind biodiversitatea, modul în care alte politici au impact asupra biodiversităţii şi ce schimbări politice pot fi necesare. Evaluări recente pot fi găsite în AEM Raportul privind starea mediului şi perspectiva 2005 al AEM şi cea de-a patra evaluare la nivel paneuropean.

Evaluările majore viitoare sunt:

  • O evaluarea a progresului către realizarea obiectivului european în 2010 privind biodiversitatea, pe baza unui set de indicatori specifici ai biodiversităţii, planificaţi pentru 2008.
  • O evaluare a ecosistemului pentru Europa, care va fi încheiată în 2012.

Proiecte specifice din planul de gestiune al AEM acoperă evaluări pentru:

  • Reţeaua Natura 2000;
  • terenuri agricole şi zone rurale;
  • terenuri agricole de o mare valoare naturală;
  • ecosisteme forestiere şi
  • evaluarea economică a beneficiilor provenite din gestionarea naturii.

Pentru a susţine Convenţia privind diversitatea biologică, AEM gestionează şi Mecanismul Casei de Compensare a Comunităţii Europene pentru biodiversitate (MCC). MCC promovează cooperarea tehnică şi transferul tehnologic în cadrul Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, în spaţiul paneuropean şi în restul lumii.

Grupul AEM pentru biodiversitate şi ecosisteme conduce activitatea Agenţiei în acest domeniu. Grupul colaborează strâns cu Centrul tematic european pentru biodiversitate (CTE/BD) şi cu reţeaua din ţările AEM (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului