Uważnie wybieraj pamiątki z podróży do egzotycznych miejsc.

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Handel drewnianymi rzeźbami, przedmiotami wykonanymi z czerwonego koralu czy ozdobami z futra lub piór jest często regulowany prawnie, a na ich wywóz potrzebne są specjalne zezwolenia. Sprawdź przepisy, bo istnieją restrykcyjne prawa dotyczące wywozu związanego z dziką przyrodą i możesz ryzykować konfiskatę pamiątek.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100