επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Όταν ταξιδεύετε σε εξωτικά μέρη διαλέξτε με προσοχή τα αναμνηστικά που θα πάρετε.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Το εμπόριο αντικειμένων όπως ξυλόγλυπτα, κόκκινα κοράλλια ή διακοσμητικά με γούνα ή φτερά ρυθμίζεται συχνά από κανόνες και χρειάζεστε ειδική άδεια για να τα μεταφέρετε στην πατρίδα σας. Υπάρχουν αυστηροί νόμοι που προστατεύουν την εξαγωγή ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και τα αναμνηστικά σας ενδέχεται να κατασχεθούν.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων