Когато пътувате до екзотични места, избирайте внимателно сувенирите.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Търговията с предмети като дърворезби, червени корали или украшения с кожа или пера често е регулирана и се изискват разрешителни за износ. Проверете правилата, тъй като има строги закони за износа на диви растения и животни и рискувате сувенирите ви да бъдат конфискувани.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100