li jmiss
preċedenti
punti

Kuntest politiku

Page Mibdul l-aħħar 24 Nov 2021
Fi ħdan l-Unjoni Ewropea, is-Sitt Programm ta' Azzjoni dwar l-Ambjent (s-6 EAP) għandu l-għan li jikseb livelli ta' kwalità ta' arja li ma jirriżultawx f'impatti inaċċettabbli, u f'riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. L-UE taġixxi f'ħafna livelli sabiex tnaqqas l-espożizzjoni għat-tniġġiż tal-arja: permezz ta' leġiżlazzjoni, permezz tal-kooperazzjoni mas-setturi responsabbli għat-tniġġiż tal-arja, permezz tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u organizzazzjonijiet non-governattivi u permezz tar-riċerka. Il-politiki tal-UE għandhom l-għan li jnaqqsu l-espożizzjoni għat-tniġġiż tal-arja billi jitnaqqsu l-emissjonijiet u jistabbilixxu limiti u valuri bħala l-mira għall-kwalità tal-arja.

Il- programm Arja Nadifa għall-Ewropa (CAFE), stabbilit taħt is-6 EAP, jipprovdi parir fuq terminu twil, strateġiku u integrat dwar politika dwar it-tniġġis tal-arja. L- Istrateġija Tematika tal-2005 dwar it-Tniġġiż tal-Arja, ibbażata fuq il-programm CAFE, tistabbilixxi objettivi u miżuri ambizzjużi iżda produttivi għall-politika dwar il-kwalità tal-arja Ewropea sal-2020.

Emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja

Fil-livell ta' Stat Membru, id- Direttiva dwar il-Livelli Nazzjonali Massimi tal-Emissjonijiet (id-Direttiva NEC) timponi livelli massimi tal-emissjonijiet (jew limiti) għall-emissjonijiet ta' erba' pollutanti tal-arja ewlenin (ossidi tan-nitroġenu, diossidu tal-kubrit, komposti organiċi volatili mhux tal-metanu u ammonja) li jagħmlu l-ħsara lis-saħħa tal-bniedem u lill-ambjent. Il-Kummissjoni Ewropea se tipproponi Direttiva NEC riveduta lejn l-aħħar tal-2007. Aktar dettalji huma provduti hawn.

Leġiżlazzjoni oħra ewlenija tal-UE hija mmirata lejn it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja minn sorsi speċifiċi, per eżempju:

Internazzjonalment, il-kwistjoni tat-tniġġis tal-arja qed tkun indirizzata wkoll mill- Konvenzjoni UNECE dwar it-Tniġġis tal-Arja li jivjaġġa ghal distanzi twal u jaqsam minn pajjiż ghal iehor (il-Konvenzjoni LRTAP) u l- protokolli tagħha. Il- protokolll ta' Gotenburg dwar il-'multi-pollutanti' taħt il-Konvenzjoni LRTAP fiha livelli massimi tal-emissjoni li huma ugwali jew anqas ambizzjużi minn dawk fid-Direttiva NEC tal-UE.

Il-kwalità tal-arja

Id-direttiva l-ġdida tal-UE dwar il-kwalità tal-arja, id- Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja fil-madwar u Arja aktar nadifa għall-Ewropa, hija waħda mill-miżuri ewlenin li jaħdmu biex jindirizzaw it-tniġġiż tal-arja taħt l-Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġis tal-Arja. Din hija l-ewwel direttiva tal-UE li nkludiet il-limiti fuq il-konċentrazzjonijiet tal-madwar tal-PM2.5 (materja tal-partiċelli fina). Hija tikkonsolida wkoll diversi atti leġiżlattivi dwar il-kwalità tal-arja f'direttiva waħda. Il-Gvernijiet ingħataw sentejn (mill-11 ta' Ġunju 2008) biex iġibu l-leġiżlazzjoni tagħhom konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

Sa dakinhar, il- politika ta' qafas eżistenti tal-UE dwar il-kwalità tal-arja tibqa' fis-seħħ. Din il-leġiżlazzjoni stabbiliet standards u objettivi ibbażati fuq is-saħħa għal numru ta' pollutanti u tinkludi:

  • Id-Direttiva Qafas dwar il-Kwalità tal-Arja. Din tiddeskrivi l-prinċipji bażiċi li jikkonċernaw il-valutazzjonijiet u l-immaniġġjar tal-kwalità tal-arja fl-Istati Membri. Id-Direttiva telenka wkoll is-sustanzi li jniġġsu l-arja li għalihom ġew żviluppati standards u objettivi ta' kwalità tal-arja u speċifikati fil-leġiżlazzjoni sussegwenti (l-erba' Direttivi 'Sekondarji');
  • Id-Deċiżjoni dwar l-'Iskambju ta' Informazzjoni', li tistabbilixxi skambju reċiproku ta' informazzjoni u dejta min-netwerks u l-istazzjonijiet individwali li jkejlu t-tniġġis tal-arja tal-madwar fi ħdan l-Istati Membri tal-UE.

Aktar informazzjoni dwar il-linji politiċi u l-leġiżlazzjoni dwar it-tniġġiż tal-arja: Id-Direttorat Ġenerali għall-Ambjent tal-Kummissjoni Ewropea 

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Dokument ta’ Azzjonijiet