nākamais
iepriekšējais
temati

Infographic

Klimata pārmaiņu ietekme uz Eiropas reģioniem

iegrāmatots zem: water, climate change
Dokumentu darbības