Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις περιοχές της Ευρώπης

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-88-el
Δημοσίευση 12/11/2018 Τελευταία τροποποίηση : 23/11/2018

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση ,
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100