επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις περιοχές της Ευρώπης

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-88-el
Δημοσίευση 12/11/2018 Τελευταία τροποποίηση : 28/06/2021
Αρχειοθέτηση water, climate change
Ενέργειες Εγγράφων