kitas
ankstesnis
punktai

Klimato kaitos švelninimas

Šiandien paskelbtoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje teigiama, kad dėl klimato kaitos stiprėja potvyniai, sausros ir prastėja vandens kokybė, o tai kelia vis didesnę grėsmę mūsų sveikatai. Norint išvengti poveikio sveikatai ir jį sumažinti, būtina nedelsiant paspartinti veiksmų įgyvendinimą ir geriau koordinuoti vyriausybių, vandentvarkos institucijų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų pastangas.

Europa yra sparčiausiai šiltėjantis žemynas pasaulyje, o su klimatu susiję pavojai kelia grėsmę jos energetiniam ir apsirūpinimo maisto saugumui, taip pat ekosistemoms, infrastruktūrai, vandens ištekliams, finansiniam stabilumui ir žmonių sveikatai. Remiantis šiandien paskelbtu Europos aplinkos agentūros (EAA) atliktu vertinimu, daugelis šių pavojų jau pasiekė kritinį lygį ir gali turėti katastrofiškų padarinių, jei skubiai nebus imtasi ryžtingų veiksmų.

ES biomasės naudojimo poreikiai auga ir konkuruoja tarpusavyje: biomasė naudojama biožaliaviniams produktams gaminti statybos, energetikos, transporto, baldų ir tekstilės pramonės sektoriuose, tačiau taip pat gamtos apsaugai ir anglies dioksido sekvestracijai. Lapkričio 8 d. paskelbtoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje pabrėžiama, kad atsižvelgiant į Europos žaliajame kurse numatytas skirtingas biomasės funkcijas ir galimą biomasės tiekimo trūkumą ateityje reikia skubiai nustatyti biomasės naudojimo prioritetus.

Naršyti katalogą

Dokumento veiksmai