Nepamirškite išjungti šviesos.

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Jei išjungsite penkis šviesos šaltinius koridoriuose ir kambariuose, kai jų nereikia, galite sutaupyti iki 60 eurų per metus! Per metus taip neišskiriama maždaug 400 kg CO2 dujų.
Dokumento veiksmai
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100