Μην ξεχνάτε να σβήνετε τα φώτα.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Σβήνοντας πέντε φώτα από τον διάδρομο και τα δωμάτια του σπιτιού σας, όταν δεν τα χρειάζεστε, μπορείτε να εξοικονομήσετε περίπου 60 ευρώ ετησίως! Παράλληλα προλαμβάνετε την εκπομπή περίπου 400 kg αερίου CO2 ετησίως.
Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100