Не забравяйте да загасите лампите.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Загасването на пет лампи в коридорите и стаите на къщата, когато не ви трябват, може да ви спести около 60 евро на година! Това ще предотврати отделянето на около 400 кг въглероден диоксид годишно.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100