Не забравяйте да загасите лампите.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Загасването на пет лампи в коридорите и стаите на къщата, когато не ви трябват, може да ви спести около 60 евро на година! Това ще предотврати отделянето на около 400 кг въглероден диоксид годишно.
Действия към документ