järgmine
eelmine
punktid
Press Release D source code Nelikümmend aastat investeeringuid on parandanud Euroopa suplusvee kvaliteeti — 2016-05-20
Euroopa Liit hakkas tegema jõupingutusi puhta ja tervisliku suplusvee tagamiseks juba nelikümmend aastat tagasi, kui anti välja esimene suplusvee direktiiv. Täna avaldatud iga-aastane suplusvee aruanne näitab, millist kasu on toonud õigusaktid, aastate jooksul veetaristusse tehtud investeeringud ja muud saastet vähendavad meetmed. Aruandest selgub, et suplusvee kvaliteet on pidevalt paranenud ning 2015. aastal vastas suplusvee kvaliteedi vähimnõuetele 96% Euroopa Liidus kontrollitud supluskohtadest.
Press Release Octet Stream Eurooplaste suplusvee kvaliteet on endiselt hea — 2015-05-13
2014. aastal kontrollitud Euroopa Liidu supluskohtades vastas vee kvaliteet 95% randade puhul miinimumnõuetele. 83% supluskohtades oli vee kvaliteet suurepärane, mis võrreldes 2013. aastaga on ligikaudu ühe protsendipunkti võrra parem tulemus.
Press Release Octet Stream Vee kvaliteet on enamikus Euroopa supluskohtades väga hea — 2014-05-23
Vesi Euroopa supelrandades, jõgedes ja järvedes oli 2013. aastal üldiselt hea kvaliteediga ning üle 95% supluskohtadest vastas miinimumnõuetele. Andmetest nähtub, et suplusvee kvaliteet oli rannikul veidi parem kui sisemaal.
Press Release Troff document Euroopa suplusvee kvaliteet paraneb jätkuvalt — 2013-05-21
Euroopa Keskkonnaameti iga-aastasest aruandest suplusvee kvaliteedi kohta ilmneb, et 94% Euroopa Liidu supluskohtade veest vastab vee kvaliteedi miinimumnõuetele. Väga hea on 78% supluskohtade vee kvaliteet ning võrreldes eelmise aastaga on paranenud ligikaudu 2% ujumiskohtade vee miinimumnõuetele vastavuse tulemus.
Press Release Keskkond: enamikus ELi puhkekohtades on suplusvesi puhas — 2012-05-23
Suurepärased uudised neile, kes kavatsevad tänavu suvel Euroopas rannas puhata. 92,1% Euroopa Liidu supluskohtade veest vastab nüüd suplusvee direktiivi kohastele veekvaliteedi miinimumnõuetele. Nende hulgas on Londonis asuv Serpentine'i tehisjärv, kus viiakse läbi mitu olümpiaala, sh avavee maratonujumine ja triatloni ujumisosa.
Press Release application/x-troff-me Üleeuroopalises keskkonnahinnangus küsitakse, mida me teame vee ja keskkonnahoidliku majanduse kohta — 2011-09-07
Täna kohtuvad ministrid Kasahstanis Astanas Euroopa keskkonnaprotsessi seitsmendal ministrite konverentsil, mida peetakse 21.–23. septembril 2011, et arutada veega seotud küsimusi ja majanduse keskkonnahoidlikuks muutmist. Konverentsi toetuseks annab Euroopa Keskkonnaamet (EEA) välja uuendusliku keskkonnahinnangute hindamise aruande, kus on soovitused, kuidas viia keskkonnateave ja poliitika kujundamine omavahel paremini vastavusse.
Press Release Keskkond: vee kvaliteet jätkuvalt kõrge kogu ELis — 2011-06-15
Euroopas halvenes 2009.–2010. aastal suplusvee kvaliteet veidi, kuid on üldiselt siiski kõrge. Rohkem kui üheksas supluskohas kümnest vastab vee kvaliteet nüüd miinimumnõuetele.
Press Release ELi suplusvee kvaliteet jätkuvalt kõrge — 2010-06-09
Puhas suplusvesi on eluliselt tähtis olulistele majandussektoritele nagu turism, aga samuti taimede ja loomade eluks. Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskkonnaagentuuri iga-aastasest suplusvee aruandest nähtub, et 2009. aastal vastas miinimumnõuetele 96% rannikuäärsetest supelrandadest ja 90% jõgede ja järvede äärsetest supluskohtadest. Aruandest saab teada ka seda, kust leida supluspaikade kohta üksikasjalikku ja ajakohast teavet.
Press Release chemical/x-molconn-Z ELi suplusvee kvaliteet paraneb — 2009-05-27
Täna ilmuvast iga-aastasest Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskkonnaagentuuri suplusvee aruandest selgub, et 2008. aastal vastas valdav enamik Euroopa Liidu supelrandadest ELis kehtivatele hügieeninõuetele. Ligikaudu 96 % rannikuäärsetest supelrandadest ja 92 % jõgede ja järvede äärsetest supluskohtadest vastas möödunud suplushooajal miinimumnõuetele. Aruandest leiavad kasulikku teavet vee kvaliteedi kohta miljonid inimesed, kes igal suvel käivad Euroopa randades.
Press Release Pascal source code Põud ja vee liigtarbimine Euroopas — 2009-03-04
Alates golfiväljakutest kuni raamatuteni, oliiviõlist kuni vaktsineerimiseni, kõikidest kaupadest ja teenustest, millest me sõltume, kuni paljude meie igapäevategevusteni, kõik see vajab asendamatut loodusvara – vett. Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) uues aruandes tõdetakse, et paljudes Euroopa piirkondades ei kasutata vett säästlikult, ning esitatakse soovitused, kuidas hallata veevarusid uutmoodi.

Permalinks

Tegevused dokumentidega