Vee- ja merekeskkond

Viimasest aruandest suplusvee kvaliteedi kohta Euroopas selgub, et mullu vastas 85% kogu Euroopas seiratud ujumiskohtadest Euroopa Liidu kõige kõrgematele ja rangematele kvaliteedinõuetele. Täna avaldatud tulemused annavad hea ülevaate sellest, kust leida eeloleval suvel parima veekvaliteediga supluskohad.

Sirvige kataloogi