επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ζώντας σε έναν αστικό κόσμο

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 21/03/2023
Η ολοένα αυξανόμενη αστικοποίηση θα σημάνει πιθανότατα αύξηση της κατανάλωσης και περισσότερη αφθονία για πολλούς. Συνεπάγεται όμως και περισσότερη φτώχεια για τους μη προνομιούχους των πόλεων. Οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης στο αστικό περιβάλλον και οι σχετικοί κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία θα μπορούσαν να επηρεάσουν κάθε γωνιά του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης.

Γιατί η αστικοποίηση έχει σημασία για σένα;

Ο σχεδιασμός και ο τρόπος διακυβέρνησης των αστικών περιοχών, ιδίως στη νοτιοανατολική Ασία, θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και στη ζήτηση πόρων. Αφότου έχει χτιστεί, μια πόλη μπορεί πολύ δύσκολα να αλλάξει ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της. Οι κάτοικοι προσαρμόζονται στις συνθήκες αυτές με αποτέλεσμα και η δική τους συμπεριφορά να αλλάζει δύσκολα. Σε πολλά μέρη του αναπτυσσόμενου κόσμου, οι πόλεις κινδυνεύουν σήμερα να εγκλωβιστούν σε μοντέλα αστικής ανάπτυξης που συνεπάγονται υπερεντατική χρήση ενέργειας και πόρων για πολλές δεκαετίες.

Σε έναν ιδιαίτερα αλληλεξαρτώμενο κόσμο, με αλλαγές στα μοντέλα αστικοποίησης και κατανάλωσης, η Ευρώπη θα επηρρεαστεί κυρίως έμμεσα. Οι επιπτώσεις αυτές θα μπορούσαν π.χ. να αφορούν τις χρήσεις γης, στο πλαίσιο του σκληρότερου ανταγωνισμού για τους πόρους, ή την απειλή ασθενειών που αναπτύσσονται και εξαπλώνονται παγκόσμια. Ένας κόσμος που γίνεται όλο και πιό αστικός πιθανά θα σημαίνει αυξανόμενη κατανάλωση και μεγαλύτερη οικονομική ευμάρεια για πολλούς. Όμως σημαίνει επίσης μεγαλύτερη φτώχεια για τους μη προνομιούχους κατοίκους των πόλεων. Οι κακές συνθήκες αστικής διαβίωσης και οι συνδεόμενοι μ’ αυτές περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι για την υγεία μπορούν να έχουν επιπτώσεις σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Διάγραμμα 6: Αστικές τάσεις

Για πρώτη φορά στην ιστορία, περισσότερο από το 50 % του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές. Μέχρι το 2050, περίπου το 70 % των ανθρώπων θα ζει πιθανότατα σε πόλεις (Undesa, 2010). Οι δημογραφικοί αναλυτές υπολογίζουν ότι, μέχρι το 2050, η Ασία θα φιλοξενεί περισσότερο από το 50 % του παγκόσμιου αστικού πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Global megatrends: living in an urban world: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Διάγραμμα 6: Αστικές τάσεις

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων