επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

μεταβαλλόμενα μοτίβα ασθενειών

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 21/03/2023
Η πιθανότητα έκθεσης σε νέες, αναδυόμενες και επανεμφανιζόμενες ασθένειες, σε ατυχήματα και νέες πανδημίες αυξάνεται όσο εντείνεται και η κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών, η κλιματική αλλαγή και η φτώχεια.

Η υγεία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανθρώπινη ανάπτυξη, όπως και το περιβάλλον θεωρείται ολοένα και πιο σημαντικό για την ανθρώπινη υγεία. Η ανθρώπινη υγεία έχει βελτιωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Ωστόσο, το βάρος των ασθενειών αυτών κατανέμεται άνισα στις διάφορες ομάδες του πληθυσμού, ανάλογα π.χ. με το φύλο, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση.

Κατά τα επόμενα 50 χρόνια, οι παγκόσμιες μεγα‑τάσεις στον τομέα της υγείας θα συνεχίσουν να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τους πολιτικούς, παροτρύνοντας ιδίως για επενδύσεις με στόχο την αντιμετώπιση αναδυόμενων ασθενειών και πανδημιών.

Γιατί οι τάσεις της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν σημασία για σένα;

Οι επιπτώσεις στην υγεία μπορεί να είναι άμεσες. Οι κίνδυνοι έκθεσης σε νέες, αναδυόμενες και επανεμφανιζόμενες ασθένειες, σε ατυχήματα και νέες πανδημίες επιτείνονται από παράγοντες όπως η παγκοσμιοποίηση (π.χ. μέσω των μετακινήσεων και του εμπορίου), οι δημογραφικές δυναμικές (π.χ. μετανάστευση και γήρανση του πληθυσμού) και η φτώχεια.

Η αυξανόμενη αντοχή στα αντιβιοτικά και σε άλλα φάρμακα, καθώς και η ολιγωρία στην αντιμετώπιση πολλών τροπικών ασθενειών προκαλούν επίσης ανησυχίες τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της υγείας. Μπορεί επίσης να διευκολύνει τη χωρική παρακολούθηση των τάσεων στην υγεία, δίνοντας τη δυνατότητα χαρτογράφησης και ανάλυσης γεωγραφικών χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς των ασθενειών που μέχρι τώρα περνούσαν απαρατήρητα.

Διάγραμμα 2: Υγεία, η ελονοσία μέχρι το 2050

Το Plasmodium falciparum είναι ένα παράσιτο που προκαλεί ελονοσία στον άνθρωπο. Μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών. Οι αλλαγές του κλίματος και οι συνθήκες χρήσης της γης σημαίνουν ότι το κουνούπι θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε νέες περιοχές και να μεταφέρει εκεί την ελονοσία. Ωστόσο, η ασθένεια ενδέχεται να εξαλειφθεί σε άλλες περιοχές. Οι περιοχές εμφάνισης και εξάλειψης είναι περίπου ίσες και έχουν περίπου τον ίδιο αριθμό κατοίκων (γύρω στα 400 εκατομμύρια η κάθε μία).

Διάγραμμα 2: Υγεία, η ελονοσία μέχρι το 2050

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων