επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Η οικονομική και όχι η πληθυσμιακή ανάπτυξη θα είναι ο βασικός μοχλός της κατανάλωσης

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 21/03/2023
Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα εξακολουθεί να αυξάνεται το 2050 αλλά με ρυθμό βραδύτερο σε σχέση με το παρελθόν. Οι άνθρωποι θα ζουν περισσότερο, θα είναι πιο μορφωμένοι και θα μετακινούνται επίσης περισσότερο. Ορισμένοι πληθυσμοί θα αυξηθούν ενώ άλλοι θα συρρικνωθούν. Η μετανάστευση είναι ένα μόνο από τα ζητήματα που δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθούν για την Ευρώπη και τον κόσμο.

Γιατί οι παγκόσμιες δημογραφικές εξελίξεις έχουν σημασία για σένα;

Η πληθυσμιακή αύξηση επηρεάζει τις περισσότερες από τις παγκόσμιες μεγα-τάσεις. Η σταθεροποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού – που προβλέπεται να συμβεί στο δεύτερο μισό του τρέχοντος αιώνα – δεν θα λύσει τα προβλήματα του πλανήτη, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η αύξηση του πληθυσμού θα επιτείνει τη χρήση των φυσικών πόρων, την περιβαλλοντική ρύπανση και τις αλλαγές στη χρήση της γης, όπως η αυξανόμενη αστικοποίηση. Οι αλλαγές στις παγκόσμιες δημογραφικές τάσεις θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και της κατανάλωσης πόρων.

Στην Ευρώπη, η μετανάστευση θα μπορούσε να αντισταθμίσει σε κάποιο βαθμό τη φυσική μείωση του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού , αλλά αυτό προϋποθέτει ουσιαστικές παρεμβάσεις πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η ιδέα ότι η υπερβολική αύξηση του πληθυσμού θα είναι μία από τις πρωταρχικές αιτίες μιας επικείμενης πλανητικής κρίσης είναι υπό συζήτηση. Το πρόβλημα δεν είναι ότι είμαστε τόσοι πολλοί ώστε να μην μπορεί να μας συντηρήσει ο πλανήτης, αλλά μάλλον ότι οι απαιτήσεις για πόρους, λόγω του τρόπου ζωής των ανθρώπων σε έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ανεπτυγμένων οικονομιών, είναι περισσότερες από εκείνες στις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί ο πλανήτης μας. Σε όλο και περισσότερες περιοχές του κόσμου, η χρήση των φυσικών πόρων καθορίζεται περισσότερο από την οικονομική ανάπτυξη παρά από την ανάπτυξη του πληθυσμού.

Διάγραμμα 4: Μεταβολή της κατανάλωσης στη μεσαία τάξη

Μια πολυπληθέστερη μεσαία τάξη το 2050 θα συνεπάγεται μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη
Στην εν λόγω μελέτη, η μεσαία τάξη ορίζεται με βάση τα επίπεδα κατανάλωσης: είναι η ομάδα νοικοκυριών που δαπανά από 10 έως 100 δολάρια ΗΠΑ ημερησίως (σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης).
Για τον πλήρη κατάλογο πηγών αναφοράς, βλ. Global megatrends: living in an urban world: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Διάγραμμα 4: Μεταβολή της κατανάλωσης στη μεσαία τάξη

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων