Αμφίβια σπίτια

Αλλαγή γλώσσας
Εικόνα Δημοσίευση 22/03/2010 Τελευταία τροποποίηση : 22/04/2016
Μερικές από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη περιλαμβάνουν πλημμύρες, ξηρασίες και καύσωνες. Κάθε αστική περιοχή αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις. Εντούτοις, μέχρι σήμερα, μόνο λίγες πόλεις στην Ευρώπη έχουν αναπτύξει στρατηγικές για την προσαρμογή στις «νέες» συνθήκες της αλλαγής του κλίματος.
Αμφίβια σπίτια
Full-size image: 5.21 MB | View image Προβολή Download image Λήψη
Ενέργειες Εγγράφων