επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Οι ροές αποβλήτων της Ευρώπης

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-4-el
Δημοσίευση 12/03/2015 Τελευταία τροποποίηση : 22/04/2016
Συνολικά, περίπου 2 500 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων δημιουργήθηκαν στις 28 χώρες της ΕΕ και τη Νορβηγία το 2010. Ακολουθεί μια επισκόπηση της προέλευσης και της σύνθεσης των αποβλήτων.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση waste streams, waste generation, signals2014
Ενέργειες Εγγράφων