nästa
föregående
poster

Infographic

Europas avfallsströmmar

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-4-sv
Publicerad 2015-03-12 Senast ändrad 2016-04-22
Sammanlagt genererades 2 500 miljoner ton avfall i EU-28 och Norge 2010. Här är en översikt över var avfallet kom ifrån och vad det bestod av.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Dokumentåtgärder