Μπορείτε να σκοτώσετε τα ζιζάνια με βραστό νερό ή καίγοντάς τα.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Τα ζιζάνια που ψεκάζονται με βραστό νερό γίνονται καφέ μέσα σε λίγες ώρες και μαραίνονται. Έτσι ο χώρος σας δεν έχει τοξικά κατάλοιπα και τα παιδιά μπορούν να παίξουν αμέσως σε αυτόν με ασφάλεια.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100